Pristatymas

 • Aktuali informacija apie prekių pristatymą. 

  1. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, pasirenka Prekių atsiėmimo būdą: a) gali pasinaudoti Pardavėjo teikiama Prekių pristatymo paslauga. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų Prekių pristatymo adresą. b) Prekes atsiimti adresu: Vilniaus g. 5-1; Ukmergė.

  2. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Prekes pristatytas nurodytu adresu, priima kitas asmuo, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

  3. Prekes pristato Pardavėjas arba Prekių pristatymo paslaugos įgaliotas atstovas.
  4. Pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto atsiėmimo būdo. Pardavėjas pasilieka teisę keisti Prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas. Pirkėjas, patvirtindamas užsakymą, turi galimybę susipažinti su galiojančiais įkainiais, kurie yra pateikti užsakymo formavimo lange.
  5. Užsakytas Prekes Pirkėjas privalo atsiimti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, skaičiuojamų nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas.. Pirkėjui laiku neatsiėmus Prekių, Pardavėjas pasilieka teisę nutraukti užsakymą be įspėjimo ir grąžinti sumokėtą mokėjimą.
  8. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo. Jei užsakymą pateikęs asmuo negali atsiimti prekės, tuo atveju, užsakymo pateikimo metu turi nurodyti kitą asmenį, kuris  atsiims Prekes.
  9. Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti Prekių aprašymuose nustatytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, netaikomi tais atvejais, kai sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas yra informuotas. Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja pranešti Pirkėju dėl susidariusių aplinkybių ir suderinti Prekių pateikimo sąlygas.
  10. Pardavėjas neatsako už Prekių savybių pokyčius, galinčius atsirasti nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių poveikio, pristatant Prekes Pirkėju. Pardavėjas taip pat neatsako už transportavimo metu padarytą žalą.
  11. Jeigu daiktai perduodami vežėjui, kurį pasirinko Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokio pristatymo, šioje dalyje numatyta rizika pereina Pirkėjui, kai daiktai perduodami vežėjui.
  12. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  13. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir Prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, Prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar Prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente.